Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond

Handhaving na vernietiging van het te handhaven besluit

F.C.M.A. Michiels

Hoge Raad 17 december 2004, nr. C03/232HR, ECLI:NL:HR:2004:AR2773, AB 2005, 82 m.nt. PvB, JB 2005, 33 m.nt. Tycho Lam In dit arrest en de daarbij behorende noot staat de terugwerkende kracht van de vernietiging van een besluit door de rechter centraal. De vraag of een handhavingssanctie de vernietiging van het besluit volgt, wordt door de Hoge Raad ontkennend beantwoord.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2005
AA20050478

Maart 1998

Katern 66: Bestuurs(proces)recht

H.B. Winter

December 2005

Katern 97: Mensenrechten

H. Griffioen, M. Tjepkema

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 29

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 30

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 60

Beleid en de ex nunc-toets

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 13

categoriaal beschermingsbeleid en Europa

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 36

onderzoek naar bezit vreemde nationaliteit: rechtsvraag of beoordeling van feiten?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 45

besluitmoratorium en de rechterlijke ex nunc-toetsing

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 86

Orfanopoulos: openbare orde en ex-nunc toetsing bij EU-burgers

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 53

bij aanvraag alle voor de beoordeling relevante documenten overleggen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 24

toets gezinsleven hoger beroep: ex tunc of ex nunc?

Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond