Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 30


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): M.A.G. Reurs

Archiefcode: RV20020030

20-06-2002 Rechtbank 's-Gravenhage (ECLI:NL:RBSGR:2002:AE7867) zaaknummer: AWB 01/40292

ex Nunc-Toetsing middelen van bestaan Visa-procedure (incl. MVV)

Gezinshereniging

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 8:72