Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 24

toets gezinsleven hoger beroep: ex tunc of ex nunc?


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H.E. Helmink

Archiefcode: RV20090024

28-05-2009 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2009:BJ2715) zaaknummer: 200900215/1/V2

ex Nunc-Toetsing gezinsleven

Gezinshereniging

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 6:13(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 13Art. 8(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 85