eerlijk proces

Resultaat 13–21 van de 21 resultaten wordt getoond

juni 2003

Katern 87: Europees recht

- UL Europa Instituut

Liever kwijt dan rijk?

Telehoren in strafzaken: een oproep tot bezinning

D.L.F. de Vocht

Sinds de pandemie is telehoren niet meer weg te denken uit ons strafproces. De voordelen ervan lijken evident maar of het in alle gevallen als een volwaardig alternatief voor communicatie in persoon kan worden gezien, is een ingewikkelder vraag. Onduidelijk is welke gevolgen het heeft voor de kwaliteit van communicatie, het 'rituele' karakter van het strafproces en bepaalde procesrechten. Nader onderzoek naar de effecten van telehoren op de kwaliteit van ons strafproces is nodig om beslissingen te kunnen nemen over de meer structurele inzet ervan.

Blauwe pagina's | Liever kwijt dan rijk
december 2023
AA20230916

Nawoord op de reactie van Molin

J.T.M. Nijenhof, W.H.J. Stemker Köster

Nawoord op een reactie in Ars Aequi over het IRM-rapport dat ziet op de Integriteit van de Rechterlijke Macht.

Opinie | Reactie/nawoord
oktober 1997
AA19970705

Reactie op reactie: ‘Rapport Integriteit Rechterlijke Macht (IRM-rapport)’

D. Molin

In het juninummer 1997 van Ars Aequi reageren mrs. Nijenhof en Stemker Koster van de zijde van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), de belangenvereniging voor de leden van de rechterlijke macht, op de mening van drs. Burhoven Jaspers 'De rechterlijke macht: een gilde op drift!', naar aanleiding van het mede door hem opgesteld IRM-rapport (Integriteit Rechterlijke Macht-rapport).

Opinie | Reactie/nawoord
oktober 1997
AA19970702

Rechterlijke (non)controle op ‘eyewitness (mis)identification’

Twee feitelijke instanties in fiscalibus

M. Veldt

Redactioneel artikel waarin gepleit wordt voor belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties. Volgens de redacteur voldoet het systeem van de bezwaar- en beroepsprocedure niet en zou naar analogie met het strafrecht ook een geschilbeslechting in twee feitelijke instanties moeten plaatsvinden. De redacteur zoekt daarbij aansluiting bij art. 14 lid 5 IVBPR

Opinie | Redactioneel
maart 1992
AA19920130

Uitlokking door burgers en de (on)bruikbaarheid van het daardoor verkregen bewijsmateriaal

Vertrouwen is goed, controle is beter? Het Europees aanhoudingsbevel en de transnationale klopjacht op Catalaanse separatisten

H.C.F.J.A. de Waele

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) 31 januari 2023, C-158/21, ECLI:EU:C:2023:57 (Lluís Puig Gordi e.a.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2023
AA20230467

Wat niet weet, wat niet deert?

S. van Gessel, J. Straesser

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de contra-expertise bij een blaas- of bloedtest bij rijden onder invloed en de beïnvloeding daarvan op een recht op een eerlijk proces.

Opinie | Redactioneel
oktober 1997
AA19970671

Resultaat 13–21 van de 21 resultaten wordt getoond