De vergissing van Dworkin of het belang van interdisciplinair onderzoek


Antonio Damasio is neuroloog. Op basis van onderzoek naar patiënten met een specifieke hersenaandoening concludeert hij in zijn boek De vergissing van Descartes dat rede en emoties onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zogenaamd puur rationele beslissingen bestaan niet. In dit artikel bespreek ik of hieraan de conclusie verbonden zou kunnen worden dat ook Dworkin zich vergist heeft met zijn stelling dat rechters recht toepassen, niet creëren. Langs deze weg benadruk ik het nut van interdisciplinair onderzoek.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Vlieger

Verschijning: maart 2006

Archiefcode: AA20060195

Dworkin emotie idealisme interdisciplinair onderzoek rationaliteit realisme

Metajuridica Rechtsfilosofie

Opinie Opiniërend artikel