Katern 50: Rechtsfilosofie


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Soeteman

Verschijning: maart 1994

Archiefcode: AAK19942382

abortus bezwaren tegen abortus conventie Dworkin interpretatie van waarde van menselijk leven door de overheid rechtsintrige

Metajuridica Rechtsfilosofie