drugs

Toont alle 10 resultaten

‘The cesspit strikes back’

M.M. Dolman, B. Oosting

Op het ministerie van justitie is een regeling gemaakt die het mogelijk moet maken een vuist te ballen tegen met name georganiseerde (drugs)criminaliteit. Deze regeling is geïnspireerd door het rapport van de werkgroep legislatieve projecten vermogenssancties en waarmee de ministerraad op 19 mei jongstleden akkoord is gegaan. Doel van de regeling is het scheppen van ruimere mogelijkheden tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Hierbij is met name gedacht aan drugswinsten. In deze bijdrage wordt kort aandacht besteed aan de wijzen waarop dit doel gerealiseerd gaat worden. De redactie levert commentaar op de voorgestelde regeling en betoogt dat de minister van justitie dit voorstel zo snel mogelijk in dient te trekken.

Opinie | Redactioneel
september 1989
AA19890724

De Utrechtse school

J.C.M. Leijten

Opiniërend artikel waarin de auteur betoogt dat drugs gelegaliseerd moet worden. De auteur geeft aan dat zaken die met genot te maken hebben, zoals ook bijvoorbeeld drankgebruik, niet uitgeroeid kunnen worden door middel van het strafrecht. De auteur draagt zeven redenen aan waarom legalisatie plaats moet vinden.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 1995
AA19950110

januari 1988

Katern 25: Penitentiair recht

A. van Vliet

maart 1989

Katern 30: Penitentiair recht

A. van Vliet

juni 1994

Katern 51: Criminologie

M.A. Zwanenburg

Nawoord op bovenstaande reactie

R. Dufour

Nawoord van de oorspronkelijke auteur op een reactie op zijn artikel waarin hij tegenargumenten geeft tegen de bezwaren van de auteur op het afschaffen van het drugsverbod.

Opinie | Reactie/nawoord
december 1994
AA19940801

Nederland is geen narcostaat: over de (on)zin van een omstreden concept

Reactie op: Sven Brinkhoff, ‘Nederland Narcostaat 2.0’ (Ars Aequi juni 2022)

D.A.G. van Toor

Onlangs werd Nederland als narcostaat gecategoriseerd, op basis van een nieuwe definitie. In Nederland zou sprake zijn van grootschalige productie en doorvoer van verdovende middelen, zou door drugscriminelen nietsontziend geweld worden gebruikt en veel door drugshandel verkregen geld worden witgewassen. In deze bijdrage worden zowel de definitie van narcostaat als de toepassing ervan kritisch besproken.

Opinie | Reactie/nawoord
november 2022
AA20220896

Nederland narcostaat 2.0

Over de paradox van een land dat op het eerste oog niet de uitstraling heeft van een narcostaat en het tegelijkertijd wel is

S. Brinkhoff

Post thumbnail

  In deze bijdrage wordt, met gebruikmaking van een nieuwe definitie van het begrip narcostaat, geconcludeerd dat Nederland als Narcostaat 2.0 kan worden aangemerkt. Een land waar op het eerste oog de grootschalige productie en distributie van narcotica weinig zichtbaar en voelbaar is, maar waar paradoxaal genoeg bij nadere bestudering toch blijkt dat aan alle componenten van de definitie van een narcostaat wordt voldaan. Vervolgens wordt ingegaan op het nut en de noodzaak om Nederland zo te framen.

  In het nieuws

  Spraakmakers

  Sven Brinkhoff, de auteur van het artikel 'Nederland Narcostaat 2.0’ is op 8 juni te gast bij Spraakmakers om te praten over dit onderwerp. In deze radiotalkshow op NPO Radio 1 ontvangt Ghislaine Plag bevlogen gasten die je nét even anders naar het nieuws laten kijken. (NPO Radio 1, 9:30-11:30) De uitzending met Sven Brinkhoff is terug te luisteren op NPO Radio 1.

  Opinie | Opiniërend artikel
  juni 2022
  AA20220466

  Reactie op ‘Drugsverbod: waarom?’

  R. Groen

  Reactie op een eerder in Ars Aequi verschenen artikel over afschaffing van het verbod op drugs om op die manier de criminaliteit tegen te gaan.

  Opinie | Reactie/nawoord
  december 1994
  AA19940800

  Verslaving en verantwoordelijkheid: de strafrechtelijke consequenties van een neurowetenschappelijke visie op verslaving

  A.E. Goldberg

  Op 21 april 2022 promoveerde Anna Goldberg aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift Blaming the Addicted Brain. Building bridges between criminal law and neuroscientific perspectives on addiction. In dit artikel vertelt zij over haar proefschriftonderzoek.

  Literatuur | Proefschriftbijdrage
  november 2022
  AA20220925

  Toont alle 10 resultaten