De Utrechtse school


Opiniërend artikel waarin de auteur betoogt dat drugs gelegaliseerd moet worden. De auteur geeft aan dat zaken die met genot te maken hebben, zoals ook bijvoorbeeld drankgebruik, niet uitgeroeid kunnen worden door middel van het strafrecht. De auteur draagt zeven redenen aan waarom legalisatie plaats moet vinden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.C.M. Leijten

Verschijning: Februari 1995

Archiefcode: AA19950110

drugs genot hedonisme legalisatie schadelijk zelfbeschikking

Strafrecht en criminologie

Opinie Opiniërend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen