Nederland is geen narcostaat: over de (on)zin van een omstreden concept

Reactie op: Sven Brinkhoff, ‘Nederland Narcostaat 2.0’ (Ars Aequi juni 2022)


Onlangs werd Nederland als narcostaat gecategoriseerd, op basis van een nieuwe definitie. In Nederland zou sprake zijn van grootschalige productie en doorvoer van verdovende middelen, zou door drugscriminelen nietsontziend geweld worden gebruikt en veel door drugshandel verkregen geld worden witgewassen. In deze bijdrage worden zowel de definitie van narcostaat als de toepassing ervan kritisch besproken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D.A.G. van Toor

Verschijning: november 2022

Archiefcode: AA20220896

Chouvy doorvoer drugs drugscriminelen geweld narco-economie narcoregime narcostaat productie Sven Brinkhoff verdovende middelen

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Opinie Reactie/nawoord