Huurkoop of Duurkoop? Kan de aandelenleasovereenkomst worden gekwalificeerd als huurkoop?


Dit artikel behandeld de bij vele wel bekende aandelenleaseovereenkomst die eind jaren negentig door vele banken werden aangeboden. Bekeken wordt of dit gezien kan worden als huurkoop.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F. Jaspers, K.J. Krzeminski

Verschijning: juni 2004

Archiefcode: AA20040390

aandelenleaseovereenkomst Dexia huurkoop

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Verdieping Studentartikel