Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 94


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H. Oosterom-Staples

Archiefcode: RV20020094

17-09-2002 Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (ECLI:NL:XX:2002:AF5772) zaaknummer: C-413/99

Derdelanders voortgezet verblijf

EU en Associatie

EG-verdrag Art. 18Verordening 1612/68 EG (Vrij verkeer werknemers) Art. 12