Toont alle 5 resultaten

Hoe moet de rechter een wet interpreteren?

Zoveel rechters, zoveel meningen: de zaak Wooden v. United States

F. Brandsma

Post thumbnail

Rechters interpreteren regels, maar voor dat interpreteren zijn geen regels. Het is even fascinerend als frustrerend dat de interpretatie van de wet de rechter de mogelijkheid geeft uit te komen bij een door hem van tevoren vastgestelde en gewenste uitkomst. Frits Brandsma geeft in deze amuse een Amerikaans voorbeeld van hoe verschillende rechters via verschillende wegen tot dezelfde gewenste uitkomst kunnen komen.

Opinie | Amuse
Juni 2022
AA20220438

Lichte zeden en cultuur

E.H. Hondius

Wat hebben paaldanseressen en belastingrecht met elkaar te maken? Ewoud Hondius vertelt het ons.

Opinie | Column
Februari 2014
AA20140100

Met één mond

Over disco's in het recht

A. Soeteman

Post thumbnail In de Verenigde Staten komt het wel vaker voor dat rechters onderling het niet eens zijn over een uitspraak. Zij kunnen hun afwijkende mening dan in een dissenting of concurring opinion te kennen geven. Dat gebeurt overigens niet altijd op vriendelijke wijze. In Nederland spreken rechters nog steeds met één mond. Arend Soeteman bepleit in deze bijdrage opnieuw een voorzichtige invoering van dissenting en concurring opinions in het Nederlandse recht.

Opinie | Opiniërend artikel
December 2010
AA20100864

Raadsheer: Vertel ons uw visie

A.L.H. Ernes

Post thumbnail

Het geheim van de raadkamer zorgt ervoor dat we niet weten hoe rechters tot hun oordeel komen. De discussies die voorafgaan aan het oordeel zijn niet terug te vinden in het vonnis en we kunnen ook niet zien of een beslissing unaniem of bij meerderheid wordt genomen. Anka Ernes pleit dan ook voor invoering van het opnemen van 'concurring' en 'dissenting opinions' in arresten van de Hoge Raad.

Blauwe pagina's | Herschrijf het recht
December 2010
AA20100846

Stemmende rechters

J.J.J. Sillen

Post thumbnail

Meervoudige rechterlijke colleges beslissen – net als parlementen - bij meerderheid van stemmen. Anders dan bij parlementaire besluitvorming, wijkt het recht zelden af van de meerderheidsbesluitvormingsregel. De vraag is of besluitvorming bij meerderheid wel zo vanzelfsprekend is voor rechters. Is dat niet zo, dan rijst de vraag of niet vaker van die regel zou moeten worden afgeweken.

Opinie | Amuse
Februari 2017
AA20170086

Toont alle 5 resultaten