Met één mond

Over disco's in het recht


In de Verenigde Staten komt het wel vaker voor dat rechters onderling het niet eens zijn over een uitspraak. Zij kunnen hun afwijkende mening dan in een dissenting of concurring opinion te kennen geven. Dat gebeurt overigens niet altijd op vriendelijke wijze. In Nederland spreken rechters nog steeds met één mond. Arend Soeteman bepleit in deze bijdrage opnieuw een voorzichtige invoering van dissenting en concurring opinions in het Nederlandse recht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Soeteman

Verschijning: december 2010

Archiefcode: AA20100864

concurring opinion dissenting opinion geheim van de raadkamer

Opinie Opiniërend artikel