Raadsheer: Vertel ons uw visie


Het geheim van de raadkamer zorgt ervoor dat we niet weten hoe rechters tot hun oordeel komen. De discussies die voorafgaan aan het oordeel zijn niet terug te vinden in het vonnis en we kunnen ook niet zien of een beslissing unaniem of bij meerderheid wordt genomen. Anka Ernes pleit dan ook voor invoering van het opnemen van 'concurring' en 'dissenting opinions' in arresten van de Hoge Raad.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.L.H. Ernes

Verschijning: december 2010

Archiefcode: AA20100846

concurring opinion dissenting opinion geheim van de raadkamer

Metajuridica Rechtspleging

Blauwe pagina's Herschrijf het recht