cassatie

Resultaat 13–24 van de 34 resultaten wordt getoond

De vergeten kunst van het arrest-lezen

A. Broekers-Knol, B.M.J. van Klink

In dit artikel geven wij een korte introductie tot het lezen van een arrest. Eerst zullen wij kort aangeven waarom het van belang is om zelf arresten te lezen. Vervolgens zullen we uiteenzetten hoe je het beste een arrest kunt lezen. Tot slot gaan we in op de vraag hoe je een arrest, nadat je het hebt gelezen, kunt gebruiken. Wat heb je eraan in de rechtspraktijk en in de rechtswetenschap?

Perspectief | Perspectiefartikel
september 2015
AA20150723

Een middel erger dan de kwaal

O. van Klinken, O. van der Linden

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de tendensen die leven in verschillende Europese landen om cassatie aan banden te leggen door middel van een verlofsysteem of boetesysteem bij misbruik van procesrecht. De redacteuren achten dit laatste in Nederland alleen mogelijk als de rechter de opgelegde boete moet motiveren. De redacteuren tekenen daar vervolgens bij aan dat dit in wezen weer een verzwaring van de werklast is.

Opinie | Redactioneel
november 1991
AA19910954

Frustratie van cassatie?

M. Scheffers, J. van Wielink

Redactioneel artikel over een nieuw stelsel van cassatie in strafzaken waarbij voor sommige straffen geen mogelijkheid tot cassatie meer openstaat en er sprake is van verplichte procesvertegenwoordiging. Ook wordt er stilgestaan bij een systeem waarbij gewerkt wordt met een verlofstelsel voor zaken die de rechtszekerheid en -eenheid dienen.

Opinie | Redactioneel
januari 1997
AA19970004

Het Hof van boven (Digitaal boek)

C.W.M. van Ballegooijen, P. Ingelse

Post thumbnail Dit boekje geeft een doorkijk van Hoge Raad naar – in het bijzonder – het Amsterdamse hof. Het bevat tevens beschouwingen over het werk in en het functioneren van (het parket van) de Hoge Raad zelf.

9789069166971 - 03-10-2002

Interview met mr. G. Spong, advocaat te Den Haag

B. Bastein, C. Hupkes

Mr. G. Spong studeerde rechten in Amsterdam. Na zijn afstuderen in 1972, werd hij op 7 februari 1973 in Paramaribo beëdigd als advocaat. In 1976 kwam hij terug naar Nederland waar hij in Den Haag beëdigd werd. In 1977 deed hij zijn eerste cassatiezaak. In dit interview komt onder meer aan de orde hoe Spong aankijkt tegen aanvallen op de rechterlijke macht. Daarnaast vertelt hij ook hoe zijn werk als advocaat zijn werk als rechter beïnvloedt en vice versa? Ook leerstukken als euthanasie, alternatieve straffen, anonieme getuigenverklaringen en veiligheidsfouilleringen passeren de revue.

Verdieping | Interview
december 1988
AA19880834

Is de motivatie soms zoek?

B. Oosting, J.F.L. Roording

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de roep om meer motivering van de Hoge Raad van haar arresten om op die manier de begrijpelijkheid en acceptatie ervan te vergroten. De redacteuren noemen het Harmonisatiewet-arrest een goed voorbeeld voor hoe het in de toekomst zou moeten.

Opinie | Redactioneel
februari 1990
AA19900062

Kan het OM in Cassatie voor de belangen van de beledigde partij opkomen?

D.H. de Jong

Hoge Raad 19 mei 1987, nr. 81282, NJ 1988, 316, ECLI:NL:HR:1987:AC9833 Arrest en annotatie behorende bij de rode draad 'slachtoffers van delicten'. In dit arrest staat de vraag centraal of het openbaar ministerie in het belang van de beledigde partij opkomen in cassatie. De Hoge Raad komt tot de uitspraak dat de P-G niet-ontvankelijk is aangezien deze geen partij is als beledigde partij. In de korte annotatie bij dit arrest komt deze problematiek verder aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Annotatie | Overig | Rode draad | Slachtoffers van delicten
juni 1989
AA19890593

maart 1991

Katern 38: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach, J.W. Rutgers

Met het aansprakelijkheidsrecht kan niet alles

Interview met A.R. Bloembergen, oud-hoogleraar burgerlijk recht aan de RUL, oud-raadsheer bij de Hoge Raad, waarnemend A-G bij de Hoge Raad

S.E. Bartels, M.A. Leijten

A.R. Bloembergen werd geboren in 1927. Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1965 promoveerde hij bij professor van Opstal op schadevergoeding bij onrechtmatige daad. Daarvoor was hij van 1951-1957 advocaat in Den Haag. Nog in het jaar van zijn promotie werd hij benoemd tot hoogleraar burgerlijk recht in Leiden. Deze functie vervulde hij tot 1979 waarna hij raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden werd. Tevens concludeerde hij als waarnemend Advocaat-Generaal enkele malen voor belangrijke arresten. Vlak voor de december-feestdagen spraken wij met hem in zijn werkkamer.

Verdieping | Interview
april 1994
AA19940217

Met recht bevlogen (Digitaal boek)

Liber amicorum mr. Eduard van Staden ten Brink

M.E. Bruning, A. van Staden ten Brink

Post thumbnail De bundel bevat bijdragen over (cassatie)procesrecht en over verschillende materieelrechtelijke onderwerpen. Een combinatie die ook menig cassatiedossier kenmerkt.

9789492766052 - 06-12-2017

Over rechtsmiddelen in strafzaken

J. de Hullu

Een milde terugblik op mijn proefschrift Over rechtsmiddelen in strafzaken van dertig jaar geleden aan de hand van de eerste vijf stellingen. Er blijkt het een en ander veranderd, zowel in de wettelijke regeling van de belangrijkste rechtsmiddelen in strafzaken als in mijn opvattingen. Overeind blijft wel mijn grondgedachte dat de rechtsmiddelen in strafzaken ook als stelsel moeten worden geanalyseerd en beoordeeld.

Literatuur | Voortschrijdend inzicht
september 2019
AA20190725

Over stratenmakers, ambtenaren en de advocatuur.

Interview met mr. Gerard Spong

B.I. Bethlehem, J.H. Verdonschot

Wanneer de studerende lezer van dit blad op een verjaardagspartij zijn vakgebied mededeelt, zal hij ten aanzien van zijn ambities regelmatig een bekende strafpleiter voorgespiegeld/voorgehouden krijgen. In sommige gevallen zal deze wellicht ook daadwerkelijk bron van inspiratie zijn geweest voor het gaan studeren van rechten. Nu wij deze maand weer een omvangrijke groep nieuwe rechtenstudenten als lezer verwelkomen, leek het gepast een van de meer spraakmakende en gerespecteerde strafpleiters op te zoeken voor een kort interview. Op zijn kantoor in Amsterdam spraken wij met Gerard Spong.

Verdieping | Interview
september 2006
AA20060617

Resultaat 13–24 van de 34 resultaten wordt getoond