Over rechtsmiddelen in strafzaken


Een milde terugblik op mijn proefschrift Over rechtsmiddelen in strafzaken van dertig jaar geleden aan de hand van de eerste vijf stellingen. Er blijkt het een en ander veranderd, zowel in de wettelijke regeling van de belangrijkste rechtsmiddelen in strafzaken als in mijn opvattingen. Overeind blijft wel mijn grondgedachte dat de rechtsmiddelen in strafzaken ook als stelsel moeten worden geanalyseerd en beoordeeld.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. de Hullu

Verschijning: september 2019

Archiefcode: AA20190725

cassatie grievenstelsel proefschrift rechtsmiddelen strafzaken Voortschrijdend inzicht

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Literatuur Voortschrijdend inzicht