Frustratie van cassatie?


Redactioneel artikel over een nieuw stelsel van cassatie in strafzaken waarbij voor sommige straffen geen mogelijkheid tot cassatie meer openstaat en er sprake is van verplichte procesvertegenwoordiging. Ook wordt er stilgestaan bij een systeem waarbij gewerkt wordt met een verlofstelsel voor zaken die de rechtszekerheid en -eenheid dienen.