Is de motivatie soms zoek?


In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de roep om meer motivering van de Hoge Raad van haar arresten om op die manier de begrijpelijkheid en acceptatie ervan te vergroten. De redacteuren noemen het Harmonisatiewet-arrest een goed voorbeeld voor hoe het in de toekomst zou moeten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B. Oosting, J.F.L. Roording

Verschijning: februari 1990

Archiefcode: AA19900062

acceptatie cassatie motivering rechtseenheid rechtsontwikkeling rechtspraak

Overige Rechterlijke organisatie

Opinie Redactioneel