bijzondere opsporingsbevoegdheden

Toont alle 8 resultaten

Het handhavingsonderzoek (Digitaal boek)

Behoren het handhavingstoezicht, het boeteonderzoek en de opsporing verschillend te worden genormeerd? Een interne rechtsvergelijking

O.J.D.M.L. Jansen

Post thumbnail Behoren het handhavingstoezicht, het boeteonderzoek en de opsporing verschillend te worden genormeerd? Bij de beantwoording van deze vraag komt een aantal normen uit de beginselen van behoorlijk bestuur - deze beginselen normeren ook de opsporing - en uit artikel 6 EVRM, alsmede het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan de orde.

9789069163215 - 12-02-1999

juni 1997

Katern 63: Strafrecht

C.H. Brants

september 1997

Katern 64: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

maart 1998

Katern 66: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

juni 1998

Katern 67: Informaticarecht

J.E.J. Prins

maart 1999

Katern 70: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

september 1999

Katern 72: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

A. Kors

In dit artikel wordt de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten besproken. Deze wet geeft een wettelijke basis aan de BVD, MID en IDB. In het artikel worden de uitgangspunten omschreven net als de taakomschrijvingen van de verschillende veiligheidsdiensten zoals deze in de wet zijn neergelegd. Ook wordt er nog aandacht besteed aan het onderwerp van de persoonsgegevens.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 1988
AA19880555

Toont alle 8 resultaten