Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten


In dit artikel wordt de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten besproken. Deze wet geeft een wettelijke basis aan de BVD, MID en IDB. In het artikel worden de uitgangspunten omschreven net als de taakomschrijvingen van de verschillende veiligheidsdiensten zoals deze in de wet zijn neergelegd. Ook wordt er nog aandacht besteed aan het onderwerp van de persoonsgegevens.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Kors

Verschijning: september 1988

Archiefcode: AA19880555

bijzondere opsporingsbevoegdheden BVD geheim agent legaliteitsbeginsel privacy veiligheidsdienst

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving