Katern 70: Straf(proces)recht


Oprichting Internationaal strafhof; Immuniteit; Rechtmatige uitlevering; extra-territorial jurisdiction; gewapend optreden; Interne situatie; Optreden NAVO zonder machtiging Veiligheidsraad; Interne en externe zelfbeschikking;


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen