De aandeelhoudersvergadering van de beursvennootschap: een orgaan met complexiteiten


Deze bijdrage belicht een aantal complexe aspecten van de algemene vergadering van aandeelhouders van de beursvennootschap, zoals de identificatie van aandeelhouders, ‘empty voting’, de korte doorlooptijd van aandeelhouders, de onderling verschillende belangen van aandeelhouders. Daarnaast komt de vraag aan bod of de Wet bevorderen langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders zal leiden tot een volwaardiger rol van de algemene vergadering van aandeelhouders in het systeem van ‘checks and balances’ in de vennootschap.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.F. Verdam

Verschijning: februari 2020

Archiefcode: AA20200126

aandeelhouders algemene vergadering van aandeelhouders ava beursvennootschap empty voring

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Opinie Amuse