Bestuursstrafrecht in perspectief


Zowel op communautair niveau als op het nationale niveau van de lidstaten van de Europese Unie (EU), is een toename te constateren van de toepassing van de bestuurlijke boete. Ook in Nederland vindt deze ontwikkeling plaats als een gevolg van een veranderend rechtshandhavingsbeleid, dat mede wordt veroorzaakt door groeiende communautaire regelgeving. Door het opleggen van bestuurlijke boetes worden in een bestuursrechtelijke context straffen opgelegd. De toepassing van de bestuurlijke boete wordt daarom beheerst door regels en beginselen van zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke aard. Dit straffen in een bestuurlijke context wordt omschreven als ‘bestuursstrafrecht’.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.R. Hartmann, P.M. van Russen Groen

Verschijning: juni 1997

Archiefcode: AA19970461

bestuurlijke boete bestuursstrafrecht punitief karakter sancties

Staats- en bestuursrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage