Aansprakelijkheidsclaims van beleggers tegen leidinggevenden van beursvennootschappen wegens overtreding van de Wft: een nieuwe trend?


De rechtbank Utrecht heeft op 15 februari 2012 geoordeeld dat (ex-)bestuurder Votron van Fortis (thans: Ageas) onrechtmatig heeft gehandeld tegenover een aantal beleggers wegens overtreding van twee voorschriften van de Wft. Schrijvers plaatsen – mede vanuit rechtsvergelijkend perspectief – enkele kanttekeningen bij dit vonnis. Hoe ver moeten de sluizen naar bestuurdersaansprakelijkheid openstaan?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.L. Lennarts, S.N. de Valk

Verschijning: oktober 2012

Archiefcode: AA20120730

aansprakelijkheidsclaims belegger bestuurdersaansprakelijkheid LJN: BV3753 Wft

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Opinie Opiniërend artikel