Hoe lang moet Hotel Mama eigenlijk haar deuren open houden?

Het woonrecht van ouders en kinderen


De krapte op de woningmarkt zorgt ervoor dat de leeftijd waarop jongeren het ouderlijk huis verlaten steeds hoger wordt. In deze column draagt Lucienne van der Geld een oplossing aan waardoor ‘Hotel Mama’ haar deuren wellicht wat eerdrer kan sluiten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.A.G.M. van der Geld

Verschijning: december 2021

Archiefcode: AA20211113

belegger eigenwoningschenking Hotel Mama huis overdrachtsbelasting starter woningmarkt Woningwet woongelegenheid zelfbewoningsplicht

Algemeen juridisch Notarieel recht

Opinie Column