Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 14

ontkomen aan eerwraak door binnenlands vestigingsalternatief


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): K.M. Zwaan

Archiefcode: RV20120014

10-07-2012 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2012:BX1350) zaaknummer: 201200260/1/V4

asielaanvraag binnenlands vestigingsalternatief (NIEUW) onmenselijke behandeling

Asiel

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 3(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 29, lid 1 sub b