Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 87

Cimade en GISTI: toepassingsbereik Opvangrichtlijn en Dublinclaimanten


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): C.H. Slingenberg

Archiefcode: RV20120087

27-09-2012 Hof van Justitie Europese Unie (ECLI:EU:C:2012:594) zaaknummer: C-179/11

asielaanvraag Dublinverordening opvang

Opvang

Richtlijn 2003/9/EG (Opvang) Art. 13Art. 2, sub bArt. 2, sub cArt. 3, lid 1Verordening 343/2003 EG (Dublin) Art. 3.52, lid 1Art. 4