Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 11

15(c)-situatie in Kivu


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H. Battjes

Archiefcode: RV20110011

28-04-2011 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2011:BQ3776) zaaknummer: 201004872/1/V1

ambtsbericht asielaanvraag Onmenselijke behandeling

Asiel

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 3(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 29, lid 1, sub bArt. 30, lid 1, sub aRichtlijn 2004/38/EG (Definitie) Art. 15(c)