Het recht op afstammingsgegevens: ‘Wilde speculations’


In deze opiniërende bijdrage wordt ingegaan op regels en procedures rondom het afstammingsrecht. Waarom is het heden ten dage zo belangrijk dat men weet van wie men afstamt?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C. Forder

Verschijning: februari 1998

Archiefcode: AA19980087

afstammingsrecht biologische ouders ouderschap vondeling

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Opinie Opiniërend artikel