In het buitenland tot stand gekomen afstammingsrechtelijke betrekkingen

UCERF 10 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Het belang van internationaal familierecht kan moeilijk worden onderschat. Ook de betekenis van het Nederlandse internationale privaatrecht (ipr) op het terrein van het afstammingsrecht neemt toe; denk alleen maar aan de recente toename van het aantal vluchtelingen in Europa en Nederland. Aldus is van belang hoe het Nederlandse ipr omgaat met de erkenning van in het buitenland tot stand gekomen afstammingsbetrekkingen. Luc Strikwerda gaat in op deze vraag. In Boek 10 BW is hiervoor een regeling opgenomen. Strikwerda bespreekt de voorwaarden voor de erkenning, waarbij drie situaties te onderscheiden zijn. Het kan gaan om een geval waarin een kind geboren in een ander land van rechtswege door afstamming een ouder heeft, bijvoorbeeld door geboorte tijdens een huwelijk. Een tweede situatie is dat er een akte is die de afstamming vestigt. Tot slot zijn er gevallen denkbaar daarin afstamming in het buitenland is ontstaan buiten deze twee gevallen om. In deze drie gevallen gelden bepaalde voorwaarden voor de erkenning van de afstammingsband. Strikwerda beschouwt met name het loslaten van het uitgangspunt dat de conflictregel tot richtsnoer dient in het tweede en derde geval kritisch.