Ars Aequi juli/augustus 2024

Bijzonder Nummer 'Reizen naar Recht'


In dit Ars Aequi Bijzonder Nummer 2024 staat niet een inhoudelijk thema, maar een juridische onderzoeksmethode centraal: de externe rechtsvergelijking. Want in een periode waarin veel lezers hun blik verbreden en het buitenland bezoeken, is het interessant ook juridisch een kijkje over de landsgrenzen te nemen. Externe rechtsvergelijking biedt ons niet alleen de mogelijkheid om buitenlandse rechtssystemen te begrijpen, maar het stelt ons ook in staat om te leren van de sterke punten en tekortkomingen van andere juridische systemen. Van het recht van andere landen is immers veel te leren: niet alleen hoe leerstukken daar worden toegepast, maar ook welke fundamentele uitgangspunten verschillen. Reden genoeg dus om in dit Bijzonder Nummer te Reizen naar (buitenlands) Recht.

Aan dit nummer werkten mee: Marieke Oderkerk, Maurice Adams, Jurgen Goossens & Eva ten Hoor, Xandra Kramer & Jos Hoevenaars, Rob van Gestel & Dewy Pistora, Anke Moerland, Itai Siegel & Michael Klos, Liese Hofkens, Johan Put & Stephanie Rap en Laura Peters & Gaia Cavagnoli.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf)

Verschijning: juli 2024

ISSN: 22125205