Categorie: Redactioneel

Brachycefaal obstructief syndroom, degeneratieve myelopathie en heupdysplasie. Enkele termen die de gemiddelde jurist waarschijnlijk niet veel zeggen. Dat zou anders kunnen zijn indien u in het bezit bent van een trouwe viervoeter. De termen zijn namelijk benamingen van enkele veelvoorkomende ziektes bij (ras)honden. Door het fokbeleid dat malafide hondenfokkers hanteren, is het uiterlijk van veel […]
Op 1 november jongstleden casseerde de Hoge Raad een arrest van het Amsterdamse gerechtshof waarin de ‘dynamische verkeerscontrole’ onrechtmatig was bevonden (ECLI:NL:HR:2016:2454). Aan­leiding was een controle waarbij een auto door de politie was stilgezet en de inzittenden op de mouw was gespeld dat zij werden onderworpen aan een routinematige verkeerscontrole. Bij dynamische verkeerscontroles is de […]
Hiermee ‘zetten we de bijl aan de wortel van de zorg’, aldus SP-Kamerlid Leijten over de Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg. Het wetsvoorstel, dat begin september door de Tweede Kamer is geloodst, beoogt de mogelijkheden voor het aanpakken van verzekeringsfraude door zorgverleners te vergroten. Het leeuwendeel van deze fraude bestaat uit onjuiste declaraties, zo […]
VVD’er De Liefde stapte in 2016 over naar Uber en D66’er Hachchi vertrok met de noorderzon om zich te storten op de Amerikaanse presidentscampagne. Zij zijn twee van de meer dan twintig Kamerleden die vroegtijdig zijn opgestapt sinds de huidige Tweede Kamer zitting nam in september 2012. Niet alleen was er kritiek vanwege potentiële belangenverstrengeling […]
Volwassen kinderen dragen in Duitsland bij aan het levensonderhoud van hun ouders. Wie ouders heeft die niet meer geheel voor zichzelf kunnen zorgen, betaalt een maandelijkse bijdrage waarvan de hoogte afhangt van het eigen inkomen (§ 1601 BGB). Vanaf de jaren vijftig raakte deze onderhoudsplicht in de vergetelheid, overbodig als ze was door de opkomende […]
Europa lijkt bevangen door de referendumkoorts. Op 23 juni hebben de Britten in een referendum voor een vertrek uit de Europese Unie gestemd en op 6 april vond in Nederland het eerste referendum plaats op grond van de Wet raadgevend referendum (Wrr). Een meerderheid van 61,1 procent van de kiezers verwierp hierin de associatieovereenkomst tussen […]
In maart van dit jaar maakte de Rechtbank Den Haag bekend dat bij het samenstellen van de behandelend kamer in de zaak-Wilders II specifiek is gezocht naar ‘apolitieke’ rechters: rechters die geen lid zijn (geweest) van een politieke partij. Deze handelwijze valt op het eerste gezicht toe te juichen: de rechtbank geeft er zo toch […]
Op 5 november 2015 beantwoordde de minister van Financiën Kamervragen over de totstandkoming van de zogeheten coco-wetgeving (Kamerstukken II 2015/16, 32013, 107). Coco’s (contingent convertibles) zijn verplicht converteerbare obligaties, uitgegeven door banken. Als de bank haar kapitaalbuffers op orde heeft, wordt een relatief hoge rente uitbetaald op coco’s, maar wanneer de kapitaalratio van de uitgevende […]
Het is een donkere dag in 2005. Een vrouw bevestigt een hangmat aan een pilaar. De pilaar bezwijkt en valt op de vrouw. Een complete dwarslaesie is het gevolg. Hierop betrekt de vrouw haar echtgenoot in rechte. Uiteindelijk oordeelt de Hoge Raad in cassatie dat de man (lees: zijn verzekeraar) de schade moet vergoeden ingevolge […]
Op 24 november deed de Rechtbank Noord-Nederland uitspraak (ECLI:NL:RBNNE:2015:5389) in een strafzaak tegen een ex-militair die ervan werd verdacht samen met zijn broer twee gewelddadige roofovervallen te hebben gepleegd, waarbij drie slachtoffers om het leven kwamen. De rechtbank achtte tweemaal moord en eenmaal doodslag bewezen. De dader pleegde de misdrijven uitsluitend voor financieel gewin en […]