Categorie: Redactioneel

Heeft u weleens een blik geworpen op het BIG-register? In deze openbare databank zijn officieel erkende zorgverleners, zoals artsen en apothekers, geregistreerd. Hier kunt u zien of een tuchtmaatregel is opgelegd, zoals doorhaling of schorsing. Maar ook lichtere maatregelen, zoals een berisping of boete, worden daar openbaar gemaakt. Of dat zo moet blijven, is de […]
De universitaire rechtenopleiding heeft twee gezichten. Ze is enerzijds een academische opleiding met wetenschappelijke pretentie, anderzijds de exclusieve toegangspoort tot grote delen van de rechtspraktijk. Via het civiel effect heeft die praktijk een sterke invloed op de inhoud van het curriculum. Mede hierdoor is de nadruk in een groot deel van de juridische bachelors – […]
Woord vooraf bij het themanummer van Ars Aequi over de rol van de jurist in de maatschappij. De integriteit en het verantwoordelijkheidsbesef van de jurist in de academie en praktijk wordt in zes bijdragen door verschillende auteurs behandeld. Naar aanleiding van de kredietcrisis stelde hoogleraar en oud-advocaat Jaap Winter vorig jaar op het Landelijk Juridisch Jaarcongres […]
Korpschef van de nationale politie Akerboom pleitte onlangs voor het voeren van een ‘brede maatschappelijke discussie’ over geweld tegen de politie. Zelf deed hij al een suggestie voor een oplossing: volgens hem zou vuurwerk gooien naar agenten structureel gekwalificeerd moeten worden als poging tot doodslag. Zo kan aan mensen die zich hieraan bezondigen een hogere […]
Eerder dit jaar deed emeritus hoogleraar migratierecht Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira aangifte tegen de voltallige Hoge Raad. De aangifte volgde op een scherp debat in de literatuur over de wijze van raadkameren bij ons hoogste rechtscollege (Snijders, NJB 2016/948; d’Oliveira, NJB 2016/1474 en 2016/1758; Hofhuis, NJB 2016/1757 en Feteris, NJB 2016/1759). Uitspraken van de Hoge […]
Veel vooraanstaande rechters hebben publicaties op hun naam staan. Zo schreven Haak, Davids en Corstens tijdens hun rechterschap – allen zouden het tot president van de Hoge Raad schoppen – de handboeken Procederen in Rijnvaartzaken, Burenrecht respectievelijk Het Nederlands strafprocesrecht. Dat verbaast niet. Zeker raadsheren, ook aan de hoven, worden mede vanwege hun wetenschappelijke kwaliteiten […]
A en B hebben al sinds langere tijd ruzie. A lijdt onder de roddels en gemene verhalen die B over haar verspreidt, onder andere op het schoolplein, op de skatebaan en in de nagelstudio. Na een jaar van conflict vindt de zus van A het ‘welletjes’ en brengt rauwelijks een dagvaarding uit aan B, waarin […]
Sinds 1994 kent het Nederlandse recht de mogelijkheid van een collectieve actie (art. 3:305a BW). Een stichting of vereniging kan een rechtsvordering instellen die strekt ter bescherming van de belangen van andere personen. De actie mag echter niet bestaan uit een in geld uit te betalen schadevergoedingsvordering (lid 3). Vooralsnog worden daarom voornamelijk verklaringen voor […]
Brachycefaal obstructief syndroom, degeneratieve myelopathie en heupdysplasie. Enkele termen die de gemiddelde jurist waarschijnlijk niet veel zeggen. Dat zou anders kunnen zijn indien u in het bezit bent van een trouwe viervoeter. De termen zijn namelijk benamingen van enkele veelvoorkomende ziektes bij (ras)honden. Door het fokbeleid dat malafide hondenfokkers hanteren, is het uiterlijk van veel […]
Op 1 november jongstleden casseerde de Hoge Raad een arrest van het Amsterdamse gerechtshof waarin de ‘dynamische verkeerscontrole’ onrechtmatig was bevonden (ECLI:NL:HR:2016:2454). Aan­leiding was een controle waarbij een auto door de politie was stilgezet en de inzittenden op de mouw was gespeld dat zij werden onderworpen aan een routinematige verkeerscontrole. Bij dynamische verkeerscontroles is de […]