Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner RU Onderneming & Recht
Banner OSR
Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner RU Onderneming & Recht
Banner OSR

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201603


Maandblad maart 2016

Ars Aequi maart 2016

Beoordeling van politiegeweld: tuchtrecht eerst

M. van der Steeg, J.S. Timmer

Een rechtsstaat moet voorzien in een onafhankelijke toetsing van politiegeweld. Momenteel vindt die vooral via het strafrecht plaats, dat niet primair is bedoeld om professionele handelingen van welke professie ook te beoordelen, ook niet het ambtshalve handelen van agenten met een wettelijke bevoegdheid tot geweldgebruik. De politie zou een eigen tuchtrechtelijk systeem moeten krijgen voor het trekken van lering, het corrigeren van ongewenste situaties en handelingen, genoegdoening voor het slachtoffer en voor de doorontwikkeling van het vakmanschap. Het vermogen van de politie tot kritische zelfreflectie is daarvoor een voorwaarde.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2016
AA20160171

De joyrider, het strafrecht en het goederenrecht

J.E. Jansen

Post thumbnail

De joyrider: is hij dief? Houder? Bezitter? Maakt het nog iets uit of hij de auto na gebruik (voor de wekelijkse boodschappen of een vakantie op Sicilië) terugbrengt, of elders achterlaat? Jelle Jansen schrijft over de joyrider in het straf- en goederenrecht.

Blauwe pagina's | Bijzondere bepalingen
maart 2016
AA20160156

Het EU-handelsakkoord met Marokko: ook van toepassing in de Westelijke Sahara?

C.M.J. Ryngaert

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 10 december 2015, nr. T-512/12, ECLI:EU:T:2015:953 (Front Polisario/Raad van de EU)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2016
AA20160208

Het recht op pleidooi, mede in het licht en zicht van ‘KEI’: een terug- en vooruitblik

C.J.M. Klaassen

Hoge Raad 31 oktober 2014, nr. 13/04367, ECLI:NL:HR:2014:3076 (Verhoeven c.s./Staat). Ook bekend als Hervormingsdag-arrest.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2016
AA20160185

Kunst of geen kunst, de jurist zal het zeggen…

S.J.C. Hemels

Post thumbnail

Wat is kunst? Het antwoord op deze vraag is belangrijk voor de btw en het douanerecht. Voor deze rechtsgebieden is in de EU een limitatieve opsomming van kunst gemaakt. Deze opsomming is nogal ouderwets en lijkt vele ontwikkelingen sinds 1917 te hebben gemist. Dat leidt soms tot uit kunsthistorisch opzicht wonderlijke jurisprudentie. Zouden juristen wellicht wat vaker kunstdeskundigen moeten raadplegen?

Opinie | Amuse
maart 2016
AA20160158

Meavita: van ‘wanbeleid rechtspersoon’ naar aansprakelijkheid bestuurders-commissarissen?!

M.J.G.C. Raaijmakers

Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 6 juni 2014, maar pas uitgesproken op 2 november 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4454, nrs. 200.135.666/01 OK en 200.135.666/02 OK (Abvakabo FNV tegen de failliete Stichting Meavita Nederland en Mediagroep, een 12-tal daarmee verbonden stichtingen en BV’s, hun curatoren en belanghebbenden (bestuurders, commissarissen))

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2016
AA20160191

Met open armen ontvangen door de strafrechtsketen

T. Kooijmans

Hoge Raad 22 september 2015, nr. 14/05583, ECLI:NL:HR:2015:2753, RvdW 2015/1038

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2016
AA20160201

Moot Court: de rol van de oefenrechtbank in het juridisch vaardighedenonderwijs

C.G. Breedveld-de Voogd

Bij de opleiding tot jurist behoorde van oudsher ook de oefening in het pleiten. Aan het einde van de vorige eeuw leek de aandacht hiervoor echter verdwenen. Met de introductie van vakken zoals het Leidse Moot Court is deze onderwijstraditie weer nieuw leven ingeblazen. In dit artikel staat centraal de ontwikkeling en de inhoud van deze vorm van vaardighedenonderwijs.

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 2016
AA20160219

Nederlands recht uit den vreemde

E.H. Hondius

Maken wij in Nederland voldoende gebruik van wat buitenlandse juristen ons over Nederlands recht te zeggen hebben? Ewoud Hondius meent van niet.

Opinie | Column
maart 2016
AA20160170

Over vaders, seks en afstamming: het afstammingsrecht voor verwekkers kritisch beschouwd

W.M. Schrama

Post thumbnail

In deze bijdrage wordt ingegaan op de rechtspositie van vaders die geen formele relatie met de moeder van het kind hebben. Een vergelijking van de uiteenlopende situaties laat zien dat er grote verschillen bestaan tussen de rechtsposities van biologische vaders en hun kinderen. Gelet op maatschappelijke en medische ontwikkelingen lijkt de tijd op een aantal punten rijp voor een heroverweging van het afstammingsrecht.

Rode draad | Recht en seksualiteit
maart 2016
AA20160212

Personenvennootschapsrecht, quo vadis?

A.S.J.M. Tervoort

Post thumbnail

De Hoge Raad heeft in 2015 drie baanbrekende arresten gewezen die betrekking hebben op het personenvennootschapsrecht: het recht betreffende de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. Daarmee komt de vraag op wie de alom noodzakelijk geachte modernisering van het personenvennootschapsrecht, dat nog dateert uit 1838, ter hand moet nemen: de wetgever of de Hoge Raad.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2016
AA20160161

Post-Post Salduz

T.A. Keijzer, M. Samadi

Op 22 december 2015 erkende de Hoge Raad het recht op rechtsbijstand tijdens het politieverhoor. Daarmee ging hij 'om' ten opzichte van zijn eerdere post Salduz-jurisprudentie, waarin alleen het recht op rechtsbijstand voorafgaand aan het politieverhoor werd erkend. Hoewel een herziening van deze jurisprudentie volgens velen noodzakelijk was, roept de timing van dit arrest de nodige vragen op.

Opinie | Redactioneel
maart 2016
AA20160155

Radicaliseringsproces: een begin en een eind?

J.L. de Bie

Post thumbnail

Op basis van politiedossiers, interviews en rechtbankzittingen is onderzocht hoe verschillende factoren de betrokkenheid van personen in jihadistische netwerken versterken of verzwakken. Een interessante bevinding is dat enerzijds motiverende factoren soms averechts werken wanneer aanmoediging doorslaat in onderdrukking. Anderzijds zijn jihadisten in staat ogenschijnlijk negatieve situaties te transformeren in iets positiefs.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2016
AA20160178

Tijd voor een steak

M.Y.A. Zieck

De Verenigde Staten nodigen structureel vluchtelingen uit om zich in het land te vestigen, sterker nog, de VS is hét hervestigingsland bij uitstek. Marjoleine Zieck vertelt hoe deze vluchtelingen opgevangen worden.

Opinie | Column
maart 2016
AA20160177