Nederlands recht uit den vreemde


Maken wij in Nederland voldoende gebruik van wat buitenlandse juristen ons over Nederlands recht te zeggen hebben? Ewoud Hondius meent van niet.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.H. Hondius

Verschijning: maart 2016

Archiefcode: AA20160170

Belgisch recht buitenlands recht Nederlands recht rechtsvergelijking

Metajuridica Rechtsvergelijking

Opinie Column