Radicaliseringsproces: een begin en een eind?


Op basis van politiedossiers, interviews en rechtbankzittingen is onderzocht hoe verschillende factoren de betrokkenheid van personen in jihadistische netwerken versterken of verzwakken. Een interessante bevinding is dat enerzijds motiverende factoren soms averechts werken wanneer aanmoediging doorslaat in onderdrukking. Anderzijds zijn jihadisten in staat ogenschijnlijk negatieve situaties te transformeren in iets positiefs.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.L. de Bie

Verschijning: maart 2016

Archiefcode: AA20160178

Metajuridica Strafrecht en criminologie Criminologie

Verdieping Verdiepend artikel