Resultaat 11821–11825 van de 11825 resultaten wordt getoond

Zuivere verkrachting?

P.J. Baauw

Hoge Raad (Strafkamer) 16 juni 1987, nr. 80585 (mrs. Bronkhorst, de Waard, Jeukens, Beekhuis, Keijzer; A-G Leijten), ECLI:NL:HR:1987:AC9883, DD 87. 585; NJ1988, 156, m.nt. GEM. In dit arrest van de Hoge Raad staat verkrachting in de zin van art. 242 Sr centraal. In deze uitspraak die in Ars Aequi geannoteerd wordt, wordt allereerst het feitenrelaas geschept en vervolgens wordt de Hoge Raad geciteerd. Daarna volgt een noot waarin de verschillende elementen van art. 242 Sr worden uitgewerkt en waarin het opzettelijke element van art. 242 Sr duidelijk naar voren komt. Ook komt in de noot het handelen van het OM, politie en de rechter (m.n. ten aanzien van bewijs aan de orde).

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 1988
AA19880575

Zwaaien met het Wetboek van Strafrecht

J.G.H. Altena-Davidsen, P.W. den Hollander

De strafbaarstelling van meisjesbesnijdenis, de boerkaboete, het verbod op de onverdoofde slacht: het debat over de grenzen van de vrijheid van godsdienst werd de afgelopen tijd gevoerd met het Wetboek van Strafrecht in de hand en op hoge toon. Voor rationele en pragmatische oplossingen lijkt weinig ruimte. Maar het kan ook anders..

Opinie | Redactioneel
December 2011
AA20110853

Zwijgcontracten in de zorg

J. Legemaate

Post thumbnail

Recent is gebleken dat in de zorgsector aan patiënten soms vaststellingsovereenkomsten worden voorgelegd waarin de patiënt verklaart te zwijgen over ernstige incidenten en geen tuchtklacht te zullen indienen. Door dergelijke contracten kunnen zowel de individuele rechtspositie van de patiënt als het algemene belang van de kwaliteit van zorg worden ondermijnd. Aan te bevelen is dat binnen de zorgsector overeen wordt gekomen dergelijke contracten niet meer te gebruiken.

Opinie | Amuse
Oktober 2016
AA20160702

Zwitserland t. Commissie

P.J. Slot

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) (Derde Kamer) 7 maart 2013, ECLI:EU:C:2013:139, zaak C-547/10 P (Zwitserland/Commissie)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 2013
AA20130852

Zzp’ers sociaal verzekeren: welk vangnet is er (nodig)?

S.H.M. Montebovi, P.S.J. Schoukens

Met deze bijdrage schetsen we de Nederlandse sociale zekerheid voor zelfstandigen in een Europees perspectief. Op basis van enkele evoluties die we elders in Europa terugvinden, geven we weer in welke richting de sociale zekerheid voor zelfstandigen zich kan ontwikkelen. In essentie zal een evenwicht moeten gevonden worden tussen enerzijds een meer universele bescherming voor alle werkenden, en anderzijds een sociale zekerheid die voldoende aangepast is aan de eigen manier van werken bij zelfstandigen.

Opinie | Opiniërend artikel
Mei 2019
AA20190354

Resultaat 11821–11825 van de 11825 resultaten wordt getoond