(VV) Voorschrift Vreemdelingen

Toont alle 8 resultaten

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 29

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 70

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 33

annuleren verblijfsaantekeningen in paspoort versus inname paspoort

Noot: W.L.M. Fleuren

30-11-2005 Nationale Ombudsman zaaknummer: 2004/278

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 40

heffing leges ontneemt het nuttig effect aan richtlijn 2003/109/EG

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 49

inburgeringsexamen in het buitenland via mvv-vereiste

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 40

Commissie tegen Nederland: overdreven en onevenredig hoge leges

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 16

vestigingsalternatief en nationaliteit

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 66

intrekking asielvergunning

Toont alle 8 resultaten