Toont alle 11 resultaten

Aan tafel met Mill, Berlin en Taylor

L. Stam

Post thumbnail

Nederlanders kampen met overgewicht. Wat kan en mag de overheid hiertegen doen? Bedreigen maatregelen als een vettaks of een verbod op snoepreclame onze vrijheid? Het schadebeginsel biedt steun bij het antwoord op deze vragen, maar helpt ons niet om gezonder te eten. Wellicht is de oplossing om zelfbeheersing als vorm van vrijheid te zien. Die zienswijze is echter niet zonder risico’s.

Overig | Rode draad | Voedsel & Recht
april 2014
AA20140304

Claims, consumentenbescherming en concurrentiekracht

Wegwijs in de wirwar van de voedings- en gezondheidsclaims

H.J. Bremmers

Post thumbnail

Het onjuist of misleidend gebruiken van voedings- en gezondheidsclaims verstoort de werking van de markt, kan de voedselveiligheid in gevaar brengen en ondermijnt de mogelijkheden die de consument heeft om met kennis van zaken keuzes te maken. In dit artikel staan de problemen die zijn verbonden met de autorisatie en het gebruik van claims centraal.

Rode draad | Voedsel & Recht
mei 2014
AA20140384

Decision-making procedures in the EU

Opening the black box of risk analysis in food safety policy

G.E. Breeman, A. Szajkowska

Post thumbnail

This article analyses the principles of food safety regulation at EU level and their impact on food safety measures. It focuses on the possibilities for integrating the risk analysis methodology into the Commission’s decision making.

Rode draad | Voedsel & Recht
mei 2014
AA20140375

Het recht op voedsel als mensenrecht

A.P.M. Coomans

Post thumbnail

Toegang tot voedsel is een fundamenteel mensenrecht, maar de verwezenlijking ervan is voor velen op deze wereld geen vanzelfsprekendheid. Deze bijdrage behandelt de vraag wat de inhoud en betekenis van het recht op voedsel is en beziet hoe dit recht in de praktijk geïmplementeerd en de naleving ervan gecontroleerd kan worden.

Overig | Rode draad | Voedsel & Recht
januari 2014
AA20140059

Juridische determinanten van een nieuw voedselbeleid

A.G. Castermans, C.P.L. van Woensel

Post thumbnail De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft onlangs geadviseerd over een nieuw Nederlands voedselbeleid. Hoewel de Raad het wereldwijde voedselvraagstuk en de positie van de Nederlandse multinationale ondernemingen in brede zin bespreekt, reflecteert hij niet op de rol van het recht in een nieuw voedselbeleid. Hoe geven bedrijven zelf al vorm aan hun verantwoordelijkheid? En op welke juridische vragen zoeken bedrijven een antwoord? De regering zal aan deze vragen niet voorbij kunnen gaan.

Rode draad | Voedsel & Recht
november 2014
AA20140857

Kunnen we vleesconsumptie verbieden?

P.B. Cliteur, J. Vink

Post thumbnail

In dit artikel onderzoeken Paul Cliteur en Janneke Vink de mogelijkheid om het eten van vlees wettelijk te verbieden. Zij zoeken hiervoor aanknopingspunten bij filosofen als Bentham en Schopenhauer, en bij wijzigingen in de moraal die in het verleden hebben plaatsgevonden.

Rode draad | Voedsel & Recht
september 2014
AA20140658

Levensmiddelenrecht

Een functioneel rechtsgebied in opkomst

B.M.J. van der Meulen

Post thumbnail

In de Rode draad 'Voedsel & recht' is het afgelopen jaar een grote verscheidenheid aan bijdragen verschenen. In deze bijdrage beziet Bernd van der Meulen of er in deze verscheidenheid ook eenheid in de rechtsstof valt te ontwaren. Hij doet dit vanuit het perspectief van het concept 'functioneel rechtsgebied'.

Rode draad | Voedsel & Recht
december 2014
AA20140952

Levensmiddelenrecht onder een transnationale en private rule of law?

M.A. Heldeweg

Post thumbnail Voedselketens overschrijden de grenzen van landen en continenten. Daardoor ontsnappen zij in belangrijke mate aan (supra)nationale jurisdicties. In toenemende mate is het levensmiddelenrecht niet meer publiek verankerd en domineren private standaarden en certificeringssystemen. Hoe wordt deze aanpak vormgegeven en heerst daarbinnen nog de rule of law? Dit artikel is gepeerreviewd.

Rode draad | Voedsel & Recht
juni 2014
AA20140488

Octrooirecht, kwekersrecht en voedselkwaliteit

P.A.C.E. van der Kooij

Post thumbnail

De betekenis van het intellectuele eigendomsrecht voor de voorziening van de markt met steeds betere land- en tuinbouwproducten is groot. Octrooi- en kwekersrecht vervullen daarbij sinds vele jaren ieder een eigen rol. Het naast elkaar bestaan van octrooi- en kwekersrecht heeft echter ook tot een aantal juridische problemen geleid, mede als gevolg van de opkomst van de biotechnologie.

Overig | Rode draad | Voedsel & Recht
maart 2014
AA20140214

Onveilig voedsel op de markt. Kwalificatie en actie

B.M.J. van der Meulen, H. Schebesta

Post thumbnail

Deze bijdrage systematiseert het voedselveiligheidsrecht. Het materiële voedselveiligheidsbegrip omvat specifieke criteria betreffende de aard en de conditie van een product, naast de algemene eis dat voedsel niet schadelijk mag zijn voor de gezondheid. Formele voorschriften betreffen processen binnen en tussen bedrijven en maatregelen die moeten worden getroffen in geval van incidenten.

Overig | Rode draad | Voedsel & Recht
februari 2014
AA20140136

Voedsel en recht in de jagers-verzamelaarssamenleving van de Inuit

C.J. Bastmeijer, W.C.E. Rasing

Post thumbnail

Als één van de laatste artikelen van de Rode draad ‘Voedsel en recht’ maken wij een uitstap naar een samenleving waarin jacht en voedsel nog in sterke mate het dagelijks leven bepaalden: de traditionele Inuit (Eskimo’s). Welke regels over voedsel kenden zij? En kunnen deze normen ons iets vertellen over de relatie tussen de mens en de natuur als voedselbron en tussen mensen onderling in een jagers-verzamelaarssamenleving?

Rode draad | Voedsel & Recht
oktober 2014
AA20140761

Toont alle 11 resultaten