Claims, consumentenbescherming en concurrentiekracht

Wegwijs in de wirwar van de voedings- en gezondheidsclaims


Het onjuist of misleidend gebruiken van voedings- en gezondheidsclaims verstoort de werking van de markt, kan de voedselveiligheid in gevaar brengen en ondermijnt de mogelijkheden die de consument heeft om met kennis van zaken keuzes te maken. In dit artikel staan de problemen die zijn verbonden met de autorisatie en het gebruik van claims centraal.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.J. Bremmers

Verschijning: mei 2014

Archiefcode: AA20140384

Burgerlijk recht GezondheidsrechtSociaal-economisch recht Mededingingsrecht

Rode draad Voedsel & Recht