Kunnen we vleesconsumptie verbieden?


In dit artikel onderzoeken Paul Cliteur en Janneke Vink de mogelijkheid om het eten van vlees wettelijk te verbieden. Zij zoeken hiervoor aanknopingspunten bij filosofen als Bentham en Schopenhauer, en bij wijzigingen in de moraal die in het verleden hebben plaatsgevonden.