Het recht op voedsel als mensenrecht


Toegang tot voedsel is een fundamenteel mensenrecht, maar de verwezenlijking ervan is voor velen op deze wereld geen vanzelfsprekendheid. Deze bijdrage behandelt de vraag wat de inhoud en betekenis van het recht op voedsel is en beziet hoe dit recht in de praktijk geïmplementeerd en de naleving ervan gecontroleerd kan worden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.P.M. Coomans

Verschijning: januari 2014

Archiefcode: AA20140059

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrechtStaats- en bestuursrecht Mensenrechten

Overig Rode draad Voedsel & Recht