Onveilig voedsel op de markt. Kwalificatie en actie


Deze bijdrage systematiseert het voedselveiligheidsrecht. Het materiële voedselveiligheidsbegrip omvat specifieke criteria betreffende de aard en de conditie van een product, naast de algemene eis dat voedsel niet schadelijk mag zijn voor de gezondheid. Formele voorschriften betreffen processen binnen en tussen bedrijven en maatregelen die moeten worden getroffen in geval van incidenten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B.M.J. van der Meulen, H. Schebesta

Verschijning: februari 2014

Archiefcode: AA20140136

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Overig Rode draad Voedsel & Recht