Verdiepend artikel

Resultaat 37–48 van de 602 resultaten wordt getoond

Bescherming van dierenwelzijn in opmars?

A.A. Freriks

In deze bijdrage worden enkele relevante ontwikkelingen op het gebied van dierenwelzijn, recht en bescherming van dieren in Nederland, Europa en op internationaal niveau, geschetst. Deze bijdrage gaat vooral in op de bescherming van het welzijn van productiedieren, dat wil zeggen de dieren die uiteindelijk voor menselijke consumptie zijn bestemd.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2005
AA20050446

Bescherming van zwakkere personen, de zogenaamde personae miserabiles, in het familie(vermogens)recht, in het bijzonder het belang van het kind

J.J.M. Grapperhaus, A.J.M. Nuytinck

Post thumbnail In dit artikel komen de in het Nederlandse recht als handelingsonbekwaam aangewezen personen aan de orde, te weten de minderjarigen en de onder curatele gestelden. Bij de minderjarigen komt met name het begrip 'het belang van het kind' aan de orde. De regeling van de onder curatele gestelden komt een stuk korter aan de orde.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2008
AA20080861

Bescherming voor de zelfstandige zonder personeel in het contractenrecht

H.N. Schelhaas

Post thumbnail In het contractenrecht wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds consumententransacties, waar de zwakke partij vergaand wordt beschermd tegen een sterkere contractspartij, en anderzijds transacties tussen commerciële partijen, waar dat niet zo is. Maar ook tussen commerciële contractanten kan een ongelijke krachtsverhouding bestaan. In dit artikel wordt onderzocht in hoeverre de commerciële contractant die het meeste op de consument lijkt, de zelfstandige zonder personeel (zzp’er), wordt beschermd. De conclusie is dat bescherming van de kleine commerciële contractant geen uitgangspunt mag zijn, maar dat goede argumenten bestaan om juist de zzp’er wel in bescherming te nemen.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2018
AA20180681

Besluiten onder de Europese Grondwet

W.J.M. Voermans

Welke bevoegdheden krijgen de instellingen en organen van de Europese Unie van de Europese Grondwet?

Overig | Rode draad | Europa in zicht | Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2005
AA20050063

Bestaat waarheid in een normatieve rechtswetenschap?

A.R. Mackor

Post thumbnail

Rechtswetenschappers geven niet alleen beschrijvingen van het positieve recht. Ze doen ook – volgens sommige rechtstheoretici zelfs uitsluitend – normatieve uitspraken. Zijn normatieve uitspraken kennisaanspraken? Kunnen ze waar of onwaar zijn? Zo nee, zijn het dan louter subjectieve meningen of kunnen we ze desalniettemin als objectief juist of onjuist aanmerken?

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2017
AA20170893

Bestraffing van Syriëgangers

B. van Gestel

Post thumbnail Sinds 2012 zijn circa 300 personen uit Nederland naar oorlogsgebied in Syrië vertrokken om zich aan te sluiten bij terroristische organisaties zoals Islamitische Staat (IS). Naar al deze uitreizigers wordt een strafrechtelijk onderzoek gestart. Dit artikel geeft een overzicht van de straffen die tot nu toe door Nederlandse rechters zijn opgelegd aan teruggekeerde Syriëgangers en de factoren die daarbij een rol spelen.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2020
AA20201005

Bestrijding van voetbalgeweld

De civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aanpak van voetbalgeweld geïntegreerd beschouwd

J. Bijlsma, A.E. van Rooij, A.E. Schilder, J.L. Smeehuijzen

Post thumbnail

Voetbalgeweld is al decennia lang een maatschappelijk probleem. Zowel publieke als private partijen spannen zich in om voetbalgeweld te bestrijden. In deze bijdrage brengen we in kaart welke mogelijkheden het privaatrecht, het bestuursrecht en het strafrecht bieden. In de realiteit staan de verschillende instrumenten niet op zichzelf, maar werken publieke en private partijen samen. Hoewel samenwerking doelmatig kan zijn, kunnen daar vanuit juridisch perspectief wel enkele kritische kanttekeningen bij gemaakt worden.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2016
AA20160809

Bestuursrecht na de toeslagenaffaire: hoe nu verder?

L. van den Berge

Post thumbnail Het komt zelden voor dat de stand van het Nederlandse bestuursrecht wordt besproken aan de nationale talkshowtafels en in landelijke kranten, maar in de nasleep van de toeslagenaffaire was het dan zo ver. Sindsdien verkeren de betrokken instituties in een complex proces van reflectie en bezinning. Een uitweg uit de crisis is alleen mogelijk als zij daarbij de moeilijkste vragen niet uit de weg gaan.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2021
AA20210987

Betaling in bitcoins: geld of ruilmiddel, betaling of inbetalinggeving?

W.A.K. Rank

Post thumbnail In deze verdiepende bijdrage staat centraal de vraag of bitcoins kwalificeren als geld. Aan de hand van de uitspraak van de rechtbank Overijssel van 14 mei 2014 worden de voorwaarden voor een kwalificatie als geld besproken. Voorts wordt ingegaan op de plaats van de bitcoin in het huidige BW. Tot slot komen enkele toezichtrechtelijke aspecten aan de orde.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2015
AA20150177

Betere bescherming voor erfgenamen bij aanvaarding van nalatenschappen

J.H.M. ter Haar

Post thumbnail

Erfgenamen die een nalatenschap zuiver (dat wil zeggen zonder voorbehoud) aanvaarden lopen het gevaar dat schuldeisers van de nalatenschap zich verhalen op hun privévermogen, als blijkt dat de nalatenschap onvoldoende baten bevat. Op 1 september 2016 is de wet gewijzigd, waardoor het risico dat een erfgenaam door zijn gedrag zuiver aanvaardt, is verkleind en hij (beter) beschermd wordt tegen onverwachte schulden.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2017
AA20170194

Bewijs en Bewijsrecht

P. van den Broek, J. van Hees, R. Schrömbges

Een inleiding op een nieuw thema binnen de rubriek, Rode Draad. De komende artikelen zullen gaan over bewijs en bewijsrecht, waarbij men niet alleen moet denken aan bewijs in het strafrecht, maar ook in alle andere rechtsgebieden.

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht | Verdieping | Verdiepend artikel
januari 1999
AA19990015

Bewijs en Bewijsrecht

een inleiding

J.F. Nijboer bewerkt door P.A.M. Mevis

Dit artikel geeft een uiteenzetting over het verschil tussen bewijs en bewijsrecht. Het bewijsrecht beoogt het bewijs te reguleren, zoals het procesrecht dat doet met het proces. Het blijkt echter zo te zijn dat het bewijsrecht dit slechts partieel doet.

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht | Verdieping | Verdiepend artikel
januari 1999
AA19990016

Resultaat 37–48 van de 602 resultaten wordt getoond