60 jaar Ars Aequi

Convergentie en divergentie van publiek- en privaatrecht


'Ars Aequi bestaat 60 jaar. Dat laten we niet ongemerkt voorbijgaan. We vieren het twaalfde lustrum met dit lustrumnummer en een lustrumsymposium rondom het thema Convergentie en divergentie van publiek- en privaatrecht.'


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.W. den Hollander, E.M.T. Huijzer, M.H.J. van Rest, D.F.H. Stein, W.S. de Zanger

Verschijning: Oktober 2011

Archiefcode: AA20110684

Ars Aequi 60 jaar convergentie en divergentie publiekrecht privaatrecht

Opinie Redactioneel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen