Ars Aequi-prijs 1994


In het jaar 1994 werd de Ars Aequi-prijs ingesteld. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan de auteur van het beste artikel dat in de betreffende jaargang verschenen is. Aan de prijs is een bedrag van ƒ 2.000,- verbonden. De auteurs van alle artikelen die geplaatst zijn in de rubriek student-artikelen, hebben meegedongen naar de Ars Aequi-prijs. Redacteuren en oud-redacteuren waren van mededinging uitgesloten. In november 1994 heeft de redactie van Ars Aequi de jury samengesteld waarna do jury aan haar taak kon beginnen. In dit artikel wordt het jury-rapport besproken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Verschijning: maart 1995

Archiefcode: AA19950184

Ars Aequi-prijs artikelen prijs student-auteurs verdieping wetenschap

Opinie RedactioneelOverig Juryrapport