Reklame en overlast


In dit artikel wordt door Hondius ingegaan op overlast door reclame en hoe deze door zelfregulering beteugeld wordt. Hondius geeft daarbij een aantal concrete voorbeelden van overlast zoals man-vrouwpatronen die niet beteugeld worden, roken en rassendiscriminatie.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.H. Hondius

Verschijning: September 1993

Archiefcode: AA19930616

misleidende reclame overlast recht en reclame schadelijke goederen zelfregulering

Sociaal-economisch recht Informatierecht

Overig Rode draad Recht en reclame

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen