De ‘M’ van ‘Moordenaar’, ‘Massahysterie’ en ‘Meedogenloosheid’


In dit artikel behorende bij de reeks ‘Recht & Cultuur’ wordt ingegaan op films die verhalen over seriemoordenaars. In het artikel wordt in het bijzonder de film ‘M’ besproken van Fritz Lang uit 1931. In het artikel wordt ingegaan op de juridische aspecten van de film zoals: eigenrichting versus rechtspraak door een overheidsambt. Ook wordt er in gegaan op de context waarin zo een ‘volksgericht’ kan ontstaan en op de rechtsgang daarbij. In het artikel wordt tenslotte geschetst op welke waar gebeurde de zaak, de zaak van de ‘Vampier van Düsseldorf’ waar dit op gebaseerd is. Daarbij wordt nog aandacht besteed aan de (on)toerekeningsvatbaarheid van de verdachte.