Opera en Recht: ‘Fidelio’ van Ludwig von Beethoven (1770-1827)


In dit artikel, behorend bij de reeks 'Recht & Cultuur' wordt ingegaan op Fidelio van Von Beethoven. In deze opera komen de belangrijkste verlichtingsidealen duidelijk naar voren.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. von Bóné

Verschijning: november 2008

Archiefcode: AA20080776

despoot idealen rechten staatsmacht Verlichting vrijheid

Blauwe pagina's Recht en CultuurVerdieping Studentartikel