Resultaat 37–48 van de 1413 resultaten wordt getoond

Aansprakelijkheid vermogensbeheerder voor slechte beleggingsresultaten

C.M. Grundmann-van de Krol

In december 2001 maakte een schikking een einde aan een in Londen aanhangige rechtszaak aangespannen door het Britse pensioenfonds van Unilever tegen zijn externe vermogensbeheerder Merrill Lynch. Het pensioenfonds stelde de vermogensbeheerder aansprakelijk voor het niet behalen van een bepaald rendement en het nemen van te veel beleggingsrisico’s. In onderstaand artikel wordt naar aanleiding van deze zaak in het kort ingegaan op de aansprakelijkheid van de ‘vrije hand’-vermogensbeheerder naar Nederlands recht en wordt de vraag aan de orde gesteld of behalve de hoedanigheid van de belegger ook de hoedanigheid van de vermogensbeheerder een rol mag spelen in de mate van de door de vermogensbeheerder in acht te nemen zorgplicht.

Opinie | Opiniërend artikel
April 2002
AA20020233

Aansprakelijkheidsbeperking architecten ongefundeerd

B. Emmerig, M.W. Hesselink

De redactie betoogt in deze bijdrage dat de aansprakelijkheidsbeperking door architecten ongefundeerd is. Zij menen dan ook dat het tijd wordt dat architecten met een nieuwe SR komen waarin zij de verantwoordelijkheid voor de door hen geleverde (wan)prestatie ten volle aanvaarden.

Opinie | Redactioneel
Oktober 1989
AA19890824

Aansprakelijkheidsclaims van beleggers tegen leidinggevenden van beursvennootschappen wegens overtreding van de Wft: een nieuwe trend?

M.L. Lennarts, S.N. de Valk

Post thumbnail De rechtbank Utrecht heeft op 15 februari 2012 geoordeeld dat (ex-)bestuurder Votron van Fortis (thans: Ageas) onrechtmatig heeft gehandeld tegenover een aantal beleggers wegens overtreding van twee voorschriften van de Wft. Schrijvers plaatsen – mede vanuit rechtsvergelijkend perspectief – enkele kanttekeningen bij dit vonnis. Hoe ver moeten de sluizen naar bestuurdersaansprakelijkheid openstaan?

Opinie | Opiniërend artikel
Oktober 2012
AA20120730

Abductie, onzekere causale verbanden en de ladder van Wittgenstein

H.T.M. Kloosterhuis

Herlezing van 'In de naam van de roos' van Umberto Eco brengt Harm Kloosterhuis ertoe abductio en de drogreden bevestiging van het consequens aan ons voor te leggen.

Opinie | Column
Oktober 2017
AA20170809

Academische Contrareformatie?

R.J.B. Schutgens

Zijn (rechts)wetenschappers links? En gaan wetenschap en politieke overtuigingen wel samen? Roel Schutgens schrijft erover in deze column.

Opinie | Column
Februari 2014
AA20140110

Achter de schermen. Over oude en nieuwe vormen van naming & shaming

M.B. Schuilenburg

Post thumbnail Foto’s van hooligans en overvallers zijn te zien op beeldschermen in de stad. De beelden moeten helpen deze personen op te sporen. Marc Schuilenburg beschrijft waarom deze maatregel deel uitmaakt van een proces van securitisering. In dit proces worden steeds meer gebieden gedefinieerd vanuit het begrip veiligheid en veiligheidstechnieken ook op steeds ruimere schaal toegepast. Daarbij vraagt hij zich af of het tonen van verdachte personen op beeldschermen het onveiligheidsgevoel onder burgers juist vergroot.

Opinie | Opiniërend artikel
December 2012
AA20120919

Advocaat, held in verdrukking?

B.E.M. Hertoghs, M. Klompers

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de onafhankelijkheid van de advocaat ten opzichte van de staat om op die manier goed zijn beroep uit te kunnen oefenen. De redacteuren constateren dat er in verschillende landen, waaronder China en Zimbabwe, nog steeds onvoldoende waarborgen zijn om hun taken als advocaat in voldoende onafhankelijkheid uit te oefenen.

Opinie | Redactioneel
December 2008
AA20080855

Afgeluisterde praktijken…

J.A. van de Hel, C.A. Oudshoorn

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op het verschoningsrecht van een daartoe gerechtigde.

Opinie | Redactioneel
Juni 2005
AA20050421

Afkeuring, wantrouwen of wanvertoning?

B.I. Bethlehem, D.J.W. Jongsma

Wie heeft het primaat bij de beoordeling van een motie in de kamer? De Tweede Kamer of de minister.

Opinie | Redactioneel
Februari 2007
AA20070113

Afscheiding van delen van EU-lidstaten

Een beschouwing vanuit internationaal- en Europeesrechtelijk perspectief

H.C.F.J.A. de Waele

Post thumbnail

Wat is de positie van delen van EU-lidstaten die ervoor kiezen zich af te scheiden van hun ‘moederland’? Blijven zij automatisch binnen de Unie, of komen ze in een juridisch vacuüm terecht? Een eventuele onafhankelijkheidsverklaring van Schotland, Catalonië of Vlaanderen roept tal van dit soort vragen op. In onderstaande bijdrage wordt gezocht naar antwoorden op basis van de relevante internationaalrechtelijke en Europeesrechtelijke uitgangspunten. De auteur benadrukt tegelijk dat de formele regels maar één kant van het verhaal zijn. Als het ooit daadwerkelijk tot afscheiding van een deelregio komt, kiezen de betrokken partijen waarschijnlijk voor een pragmatische benadering, en zal men langs politieke weg oplossingen op maat uitdenken.

Opinie | Opiniërend artikel
Oktober 2014
AA20140722

Ahold Delhaize en het gebod tot openbaarmaking van voorwetenschap

M.J. Giltjes

Ahold Delhaize beschikte waarschijnlijk reeds in 2016 over voorweten­schap met betrekking tot de optieovereenkomst met haar stichting continuïteit. Eerstgenoemde heeft het gebod deze voorwetenschap tijdig openbaar te maken mogelijk geschonden. Zij had op geen enkel moment het recht openbaarmaking uit te stellen.

Opinie | Opiniërend artikel
Juni 2019
AA20190460

Algemene voorwaarden van nutsbedrijven onder druk?: een reactie

R.R.M. de Moor

De auteur gaat in op een eerder gepubliceerd artikel in Ars Aequi over het gebruik van algemene voorwaarden door nutsbedrijven. De auteur gaat in op de wijze waarop de consument ermee te maken heeft.

Opinie | Reactie/nawoord
September 1993
AA19930626

Resultaat 37–48 van de 1413 resultaten wordt getoond