Nederlandse strafrechtelijke bescherming van de Zwitserse vlag


Met artikel 435d Sr beschermt het Nederlandse strafrecht de Zwitserse vlag en Zwitserse nationale gevoelens. Maar waarom? Bovendien is de strafbepaling ruim en op onderdelen vaag, hetgeen vanuit het legaliteitsbeginsel vragen oproept. Verklaringen hiervoor zijn gelegen in de verplichting tot uitvoering van een verdrag. Dat verdrag beoogt onder meer Zwitserse vlaggen op spuugbakken tegen te gaan. Kan artikel 435d Sr niet worden geschrapt?

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.G.H. Kristen

Verschijning: December 2016

Archiefcode: AA20160908

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrechtStrafrecht en criminologie Strafrecht

Blauwe pagina's Bijzondere bepalingen

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen